Skąd przychodzisz i dokąd idziesz

Skąd przychodzisz i dokąd idziesz   Takich i podobnych pytań nie unikniemy, a to dlatego, że sam Pan Bóg zainteresowany jest człowiekiem. Są one zawsze aktualne i w swej mocy dotrwały naszych czasów. Te pytania o tym samym brzmieniu i tą samą wartością zadaje Pan...

Głód poznawania Chrystusa

Głód poznawania Chrystusa     Wszystko uznam za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego (Fil.3,8)   Tak wiele napisano książek o historii przebudzenia w różnych okresach Kościoła Jezusa. Jest to temat przyjemny i wyzwalający...

Bez przestanku się módlcie

Bez przestanku się módlcie Zawsze się módlcie Bez przerwy się módlcie (1Tes.5,17) Odczytany wiersz w różnych tłumaczeniach, tak jak każdy podobny w Biblii ma w sobie jeden cel: Jego wartość duchową przyjąć i wprowadzić w życie codzienne. Dla chrześcijan, którzy...

III list do znużonych świętym życiem

III list do znużonych świętym życiem     Biblia jest pełna obrazów, które ukazują, jak Boży ludzie w trudnych chwilach swojego życia szukali Boga, a On dawał im dowody swojego istnienia i swojej miłości do nich. Zatem póki żyjemy, szukajmy Pana, dopóki można...

II list do znużonych świętym życiem

II list do znużonych świętym życiem     „Każdy musi pokonać swoją przestrzeń pustyni, Ogród Getsemane i swoją Golgotę…” Każdy, komu dane jest żyć dostatecznie długo, na pewno stanie wobec trudnych i nie zawsze zrozumiałych dla siebie zdarzeń. Wyjaśnianie ich...