POCZĄTKI ZBORU W GORLICACH

 

W lipcu 1982r. decyzją Rady Braci Starszych Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej został powołany zbór w Gorlicach. Siedziba zboru to dom braterstwa Ewy i Gabriela Budzyniaków przy ul. Hubnera 18/13. W czerwcu 1985r. staraniem Czesława Budzyniaka zostaje zakupiony budynek i adoptowany na dom modlitwy. Po przeprowadzonym remoncie w rok później następuje otwarcie domu modlitwy pod nazwą Zbór „Syloe”. Już w lipcu 1986r. został zorganizowany chrzest wodny na rzece Ropa w Gorlicach. Do chrztu przystąpiło 11 osób.

10 stycznia 1987r. zostaje powołana nowa Rada Zboru, na czele z pastorem Czesławem Budzyniakiem. Od tego okresu odbywają się często w zborze ewangelizacje jak również na zewnątrz (gmach byłej PZPR, kluby osiedlowe oraz miejskie kino).
Końcem roku 1989 na zebraniu członkowskim zostaje podjęta decyzja o wystąpieniu z ChWZ, a przystąpieniu do Kościoła Zielonoświątkowego.
Działalność w ramach Kościoła Zielonoświątkowego przyczyniła się do ożywienia duchowego jak również do akcji ewangelizacyjnych. Chrzty wodne odbywały się dwa razy w roku po 8 do 10 osób, zawiązywały się również małżeństwa.

W roku 1994 Pastor Czesław Budzynia ze względu na pogarszający się stan zdrowia składa rezygnację ze służby pastorskiej na ręce Okręgowego Kolegium Duchownych. P.O. pastora przyjmuje Krzysztof Szatkowski. Po okresie próbnym w czerwcu 1995 roku odbyła się w zborze Jego ordynacja z udziałem Prezbitera Naczelnego Michała Hydzika oraz Prezbitera Okręgowego Andrzeja Brandysa.

Od roku 2005 Zbór „Syloe” prowadzi rozbudowę zaplecza kaplicy, w którym będzie się mieścić kuchnia z jadalnią, szkółki dla dzieci oraz pokoje gościnne dla zapraszanych gości.