Skąd przychodzisz i dokąd idziesz

Skąd przychodzisz i dokąd idziesz   Takich i podobnych pytań nie unikniemy, a to dlatego, że sam Pan Bóg zainteresowany jest człowiekiem. Są one zawsze aktualne i w swej mocy dotrwały naszych czasów. Te pytania o tym samym brzmieniu i tą samą wartością zadaje Pan...

czytaj dalej

Głód poznawania Chrystusa

Głód poznawania Chrystusa     Wszystko uznam za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego (Fil.3,8)   Tak wiele napisano książek o historii przebudzenia w różnych okresach Kościoła Jezusa. Jest to temat przyjemny i wyzwalający...

czytaj dalej

Bez przestanku się módlcie

Bez przestanku się módlcie Zawsze się módlcie Bez przerwy się módlcie (1Tes.5,17) Odczytany wiersz w różnych tłumaczeniach, tak jak każdy podobny w Biblii ma w sobie jeden cel: Jego wartość duchową przyjąć i wprowadzić w życie codzienne. Dla chrześcijan, którzy...

czytaj dalej

III list do znużonych świętym życiem

III list do znużonych świętym życiem     Biblia jest pełna obrazów, które ukazują, jak Boży ludzie w trudnych chwilach swojego życia szukali Boga, a On dawał im dowody swojego istnienia i swojej miłości do nich. Zatem póki żyjemy, szukajmy Pana, dopóki można...

czytaj dalej

II list do znużonych świętym życiem

II list do znużonych świętym życiem     „Każdy musi pokonać swoją przestrzeń pustyni, Ogród Getsemane i swoją Golgotę…” Każdy, komu dane jest żyć dostatecznie długo, na pewno stanie wobec trudnych i nie zawsze zrozumiałych dla siebie zdarzeń. Wyjaśnianie ich...

czytaj dalej

I list do znużonych świętym życiem

I list do znużonych świętym życiem     Ludzie urodzeni krótko przed drugą wojną światową i po niej to ludzie, którym los nie szczędził razów, a jeżeli dodać prześladowanie z powodu inności wyznaniowej, to nawet upływ czasu nie zaorze tych przykrych...

czytaj dalej

Kościół na fundamencie apostołów

Kościół na fundamencie apostołów     …którego węgielnym kamieniem jest sam Jezus Chrystus (Ef.2,20) Istota kościoła wyrażona jest w objawieniu proroków, dla których centralną postacią był kamień węgielny – opoka, a tą opoką był Chrystus. Potem Jego nauka i...

czytaj dalej

Samodzielność czy samowola?

Samodzielność czy samowola?     Kiedy ktoś za kazalnicą zaczyna mówić o synu marnotrawnym, to myślimy, że już wszystko wiemy na ten temat. Bowiem tematem tym posiłkują się kaznodzieje na ewangelizacjach, liderzy na grupach młodzieżowych i w niedzielnych...

czytaj dalej

Naucz mnie Boże czynić wolę Twoją

Naucz mnie Boże czynić wolę Twoją     Zapraszam czytelników tego tekstu do miasteczka Sychar w Samarii, gdzie mieszkał Patriarcha Jakub. Tam w czasie podróży Jezusa była jeszcze studnia zwana studnią Jakuba. Jezus przechodząc przez Samarię zatrzymał się przy...

czytaj dalej

Nowe Przymierze przez krzyż

Nowe Przymierze przez krzyż     Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami Nowego Przymierza, nie litery, lecz Ducha. 2Kor.3,6 Biblia mówi, że Bóg uzdolnił nas do służby w Nowym Przymierzu. To oznacza, że Bóg najlepiej wie, skąd czerpać siłę do zwycięstwa...

czytaj dalej