Nagrania kazań gości

2018

Zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój

pastor Dariusz S

Droga, która nie pozwala umrzeć duchowo

pastor Dariusz S

17.06.18 Królestwo życia

pastor Andrzej C

16.06.18 Zwycięstwo w Chrystusie

pastor Andrzej C

Życie w autorytecie Jezusa Chrystusa

pastor Dariusz S

Jonasz: Boża metoda uczenia człowieka

pastor Tomasz S

Działanie zgodne z przeznaczeniem

pastor Dariusz S

Trzy Boże błogosławieństwa

Michael B

Miłość jaką mam, do czego mnie prowadzi?

pastor Paweł Z

2017

Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku

pastor Mirosław S

Bóg udziela łaski i chwały

pastor Dariusz S

Dawajcie, a będzie wam dane

pastor Jacek O

Rozradowanie się w Bogu

pastor Julian M

Wyjdź z grobu nieprzebaczenia

pastor Dariusz R

Człowiek duchowy czy cielesny?

pastor Jacek O

Odnowienie relacji z Bogiem

pastor Dariusz R

Abraham i jego rozmowa z Bogiem

pastor Jacek O

2015

2014