Nagrania kazań gości

2018

17.06.18 Królestwo życia

pastor Andrzej C

16.06.18 Zwycięstwo w Chrystusie

pastor Andrzej C

Życie w autorytecie Jezusa Chrystusa

pastor Dariusz S

Jonasz: Boża metoda uczenia człowieka

pastor Tomasz S

Działanie zgodne z przeznaczeniem

pastor Dariusz S

Trzy Boże błogosławieństwa

Michael B

Miłość jaką mam, do czego mnie prowadzi?

pastor Paweł Z

2015

2014