Nagrania kazań

Lipiec 2018

Spotkanie z Chrystusem

pastor Krzysztof Szatkowski

Czerwiec 2018

Oczekiwanie na przyjście Jezusa

pastor Czesław Budzyniak

Właściwe życie i budowanie kościoła

pastor Krzysztof Szatkowski

Zaufaj Bogu z całego swojego serca

pastor Krzysztof Szatkowski

Jakie decyzje podejmujemy w swoim życiu?

pastor Krzysztof Szatkowski

Maj 2018

Świadome budowanie relacji z Bogiem

pastor Krzysztof Szatkowski

Krzyk o północy

pastor Czesław Budzyniak

Trwanie w krzewie winnym

pastor Krzysztof Szatkowski

Kwiecień 2018

Jaką wartość ma dla Ciebie Jezus Chrystus?

Wiesław Gerhardt

Marzec 2018

Czy jesteś nastawiony na budowanie?

pastor Krzysztof Szatkowski

Budujcie się w dom duchowy

Wiesław Gerhardt

Kwiecień 2017

Kapłaństwo Jezusa Chrystusa

Krzysztof Kempski

Marzec 2017

Miłość a poświęcenie, czy można to rozdzielić?

Andrzej Zieliński

Listy do siedmiu zborów: List do Pergamonu

Wiesław Gerhardt

Listopad 2016

Chrześcijanin nie może istnieć bez relacji z Bogiem

Andrzej Karpiński

Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu

Krzysztof Kempski

Październik 2016

Kto jest dzieckiem Bożym?

pastor Krzysztof Szatkowski

Miejsce człowieka w kościele Jezusa Chrystusa

Krzysztof Kempski

Jezus czuwa nad wszystkim

pastor Krzysztof Szatkowski

Postawa serca w relacjach w kościele

pastor Krzysztof Szatkowski

Modlitwa: bliska i osobista relacja z Bogiem

pastor Krzysztof Szatkowski

Kto nie miłuje brata swego trwa w grzechu

Andrzej Zieliński

Wrzesień 2016

Bycie dzieckiem Bożym

Andrzej Karpiński

Stań w miejscu Chrystusa i sprawdź siebie

pastor Krzysztof Szatkowski

List do zboru w Laodycei

pastor Krzysztof Szatkowski

Sierpień 2016

Bohaterowie wiary: Barak

Andrzej Karpiński

Chodzić w radości i zwycięstwie

pastor Krzysztof Szatkowski

Jak szukać właściwej Bożej drogi?

pastor Krzysztof Szatkowski

Listy do siedmiu zborów: list do Efezu

Wiesław Gerhardt

Co buduje i co jest pożyteczne w Twoim życiu?

pastor Krzysztof Szatkowski

Jakie jest dzieło Twojej wiary?

pastor Krzysztof Szatkowski

Lipiec 2016

Właściwa modlitwa prowadzi do właświych relacji

pastor Krzysztof Szatkowski

Jakie masz podejście do bliźnich

pastor Krzysztof Szatkowski

Czy jest to wola Boża?

Krzysztof Kempski

Twoje życie się zmienia gdy przybliżasz się do Boga

pastor Krzysztof Szatkowski

Kwiecień 2016

Czy wiesz jakiego ducha jesteś?

Wiesław Gerhardt

Część ciała Chrystusowego

pastor Krzysztof Szatkowski

Marzec 2016

Miłość do Boga wyraża się miłością do ludzi

pastor Krzysztof Szatkowski

Daniel obrazem zasad życia Nowego Testamentu

pastor Krzysztof Szatkowski