Nagrania kazań

Czy jesteś nastawiony na budowanie?

pastor Krzysztof Szatkowski

Budujcie się w dom duchowy

Wiesław Gerhardt

Kapłaństwo Jezusa Chrystusa

Krzysztof Kempski

Miłość a poświęcenie, czy można to rozdzielić?

Andrzej Zieliński

Listy do siedmiu zborów: List do Pergamonu

Wiesław Gerhardt

Chrześcijanin nie może istnieć bez relacji z Bogiem

Andrzej Karpiński

Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu

Krzysztof Kempski

Kto jest dzieckiem Bożym?

pastor Krzysztof Szatkowski

Miejsce człowieka w kościele Jezusa Chrystusa

Krzysztof Kempski

Jezus czuwa nad wszystkim

pastor Krzysztof Szatkowski

Postawa serca w relacjach w kościele

pastor Krzysztof Szatkowski

Modlitwa: bliska i osobista relacja z Bogiem

pastor Krzysztof Szatkowski

Kto nie miłuje brata swego trwa w grzechu

Andrzej Zieliński

Bycie dzieckiem Bożym

Andrzej Karpiński

Stań w miejscu Chrystusa i sprawdź siebie

pastor Krzysztof Szatkowski

List do zboru w Laodycei

pastor Krzysztof Szatkowski

Bohaterowie wiary: Barak

Andrzej Karpiński

Chodzić w radości i zwycięstwie

pastor Krzysztof Szatkowski

Jak szukać właściwej Bożej drogi?

pastor Krzysztof Szatkowski

Listy do siedmiu zborów: list do Efezu

Wiesław Gerhardt

Co buduje i co jest pożyteczne w Twoim życiu?

pastor Krzysztof Szatkowski

Jakie jest dzieło Twojej wiary?

pastor Krzysztof Szatkowski

Właściwa modlitwa prowadzi do właświych relacji

pastor Krzysztof Szatkowski

Jakie masz podejście do bliźnich

pastor Krzysztof Szatkowski

Czy jest to wola Boża?

Krzysztof Kempski

Twoje życie się zmienia gdy przybliżasz się do Boga

pastor Krzysztof Szatkowski

Czy wiesz jakiego ducha jesteś?

Wiesław Gerhardt

Część ciała Chrystusowego

pastor Krzysztof Szatkowski

Miłość do Boga wyraża się miłością do ludzi

pastor Krzysztof Szatkowski

Daniel obrazem zasad życia Nowego Testamentu

pastor Krzysztof Szatkowski

Być wiernym jak Daniel

Andrzej Karpiński

Kochać Jezusa

pastor Krzysztof Szatkowski