Nagrania kazań

Grudzień 2018

Listopad 2018

Wypowiadanie słów życia

pastor Krzysztof S

Październik 2018

Wrzesień 2018

Sierpień 2018

Kim dla Ciebie jest Bóg i jaki ma to wpływ na Twoje życie?

pastor Krzysztof S

Czy na pewno dobrze znamy plany diabelskie?

Daniel G

Miejcie wiarę w Boga!

pastor Krzysztof S

Czy chcemy by Bóg nas pouczał?

pastor Krzysztof S

Czerwiec 2018

Właściwe życie i budowanie kościoła

pastor Krzysztof S

Zaufaj Bogu z całego swojego serca

pastor Krzysztof S

Jakie decyzje podejmujemy w swoim życiu?

pastor Krzysztof S

Maj 2018

Marzec 2018

Czy jesteś nastawiony na budowanie?

pastor Krzysztof S

Wrzesień 2017

Jezus jest tym, który ma słowa żywota wiecznego

Andrzej K

Prawdziwe uczniostwo

pastor Krzysztof S

Kiedy ostatni raz radziłeś się Boga?

Daniel G

Sierpień 2017

Listy do siedmiu zborów: list do Laodycei

Wiesław G

Lipiec 2017

Listy do siedmiu zborów: list do Filadelfii

Wiesław G

Upodabnianie się do Chrystusa

pastor Krzysztof S

Czerwiec 2017

Jaka jest moja wiara i w kim jest moja nadzieja?

pastor Krzysztof S

Jaka powinna być miłość w kościele

pastor Krzysztof S

Listy do siedmiu zborów: list do Sardes

Wiesław G

Przebywanie z Bogiem

pastor Krzysztof S

Maj 2017

Miłość do Boga i miłość do bliźnich

pastor Krzysztof S

Listy do siedmiu zborów: List do Tiatyry

Wiesław G

Kwiecień 2017

Jezus Chrystus jest drogą

pastor Krzysztof S

Marzec 2017

Miłość a poświęcenie, czy można to rozdzielić?

Andrzej Z

Listy do siedmiu zborów: List do Pergamonu

Wiesław G

Listopad 2016

Chrześcijanin nie może istnieć bez relacji z Bogiem

Andrzej K

Październik 2016

Kto jest dzieckiem Bożym?

pastor Krzysztof S

Jezus czuwa nad wszystkim

pastor Krzysztof S

Postawa serca w relacjach w kościele

pastor Krzysztof S

Modlitwa: bliska i osobista relacja z Bogiem

pastor Krzysztof S

Kto nie miłuje brata swego trwa w grzechu

Andrzej Z

Wrzesień 2016

Stań w miejscu Chrystusa i sprawdź siebie

pastor Krzysztof S

List do zboru w Laodycei

pastor Krzysztof S

Sierpień 2016

Chodzić w radości i zwycięstwie

pastor Krzysztof S

Jak szukać właściwej Bożej drogi?

pastor Krzysztof S

Listy do siedmiu zborów: list do Efezu

Wiesław G

Co buduje i co jest pożyteczne w Twoim życiu?

pastor Krzysztof S

Jakie jest dzieło Twojej wiary?

pastor Krzysztof S

Lipiec 2016

Właściwa modlitwa prowadzi do właświych relacji

pastor Krzysztof S

Jakie masz podejście do bliźnich

pastor Krzysztof S

Twoje życie się zmienia gdy przybliżasz się do Boga

pastor Krzysztof S

Marzec 2016

Miłość do Boga wyraża się miłością do ludzi

pastor Krzysztof S

Daniel obrazem zasad życia Nowego Testamentu

pastor Krzysztof S