Rok 2019 w naszym zborze „Syloe” w Gorlicach upłynął pod znakiem wielu spotkań ewangelizacyjnych, w których wszyscy chętnie uczestniczyli.

Zapoczątkowany został 5 stycznia konferencją na temat „Zagubiona Owca”, przygotowaną wspólnie przez młodzież z Jasła i Gorlic. Wykłady prowadził pastor Dariusz Siwulski. Młodzież ze zborów południowej Polski spotkała się w zborze „Arka” w Jaśle.


8 lutego w gorlickim zborze odbyła się akcja „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Dzieciom i rodzicom zaprezentowana została ewangelia zbawienia. Następnie, przez kolejne soboty, dla chętnych dzieci organizowane były zajęcia „Najwspanialszej podróży”.

Gwiazdkowa Niespodzianka” w sezonie 2019/20

W naszym zborze zostały zorganizowane dwa spotkania dla dzieci i rodziców oraz dwa spotkania poza: Szkoła w Męcinie Wielkiej i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance.

Latem, 8 lipca, przybyła z Niemiec grupa studentów ze szkoły „Beroa”. Po południu na gorlickim Rynku, a wieczorem w zborze „Syloe” śpiewała pieśni i dzieliła się wspaniałymi świadectwami o tym, co Jezus uczynił w ich życiu.

W dniach 21 – 22 września gościliśmy pastora Zygmunta Krzywodajcia, który opowiadał o swojej służbie, głosił Słowo Boże oraz modlił się o chorych duchowo i fizycznie. Wiele osób skorzystało z pomocy Bożej.


Kolejna konferencja dla młodzieży na temat „Przetarty szlak – Czy znasz ścieżkę do zmian?” została zorganizowana w Gorlicach 23 listopada. Licznie przybyła młodzież z okolicznych zborów skorzystała m.in. z wykładów pastora Przemysława Sielatyckiego.Efektem całorocznej pracy był duchowy wzrost wielu osób, zakończony chrztem wodnym 30 listopada. Udzielił go pastor Krzysztof Szatkowski. Przymierze z Bogiem zawarło 5 osób, w tym 4 z naszego zboru. Na uroczystości byli obecni też pastorzy, wywodzący się ze zboru „Syloe”: Jacek Orłowski z Nowego Sącza, Dariusz Rochecki z Tarnowa i Dariusz Siwulski z Jasła.