Gwiazdkowa Niespodzianka 2015/2016

Gwiazdkowa niespodzianka

Spotkanie Gwiazdkowej Niespodzianki 2015/2016 w naszym Kościele Zielonoświątkowym w Gorlicach, ul. Biecka 34.

Nasz Kościół po raz 15 uczestniczy w tej wspaniałej Akcji Ewangelizacyjnej rozdawaniu paczek w okresie Bożonarodzeniowym, dzieląc się miłością Bożą z innymi ludźmi. Ten zwyczaj przekazywania miłości sięga okresu Narodzenia Jezusa Chrystusa to jest 2000 lat temu. Kiedy to Bóg Ojciec dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tym samym okazując najwspanialszą miłość Swoją do nas ludzi: W Ew. Mateusza czytamy:
„I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.” Mat. 1:20-23

Pierwsze spotkanie w tym okresie Świątecznym miało miejsce w Poniedziałek 21 Grudnia 2015 roku w naszej Kaplicy i było zatytułowane „Przyjaciel do Przyjaciela”. Dzieci ze szkółki niedzielnej zaprosiły swych przyjaciół na spotkanie Gwiazdkowej Niespodzianki. Zaproszonych dzieci było około siedemdziesięcioro. Na tym spotkaniu była prezentowana Ewangelia z wspaniałymi rytmicznymi piosenkami Chrześcijańskimi, oraz został przedstawiony teatrzyk pt. „Wędrówka przez pustynię”.

PIC_0003 PIC_0003 PIC_0020

4.01.2016 w budynku naszego Kościoła odbyło się kolejne spotkanie Gwiazdkowej niespodzianki. Spotkanie rozpoczął brat Andrzej, następnie siostra Ewa w prosty sposób przedstawiła historię zbawienia. Odbyło się też przedstawienie-teatrzyk „Jonasz”. Oczywiście nie zabrakło paczek dla dzieci. Radości nie było końca.

 PIC_0135 PIC_0133 PIC_0131
 PIC_0130 PIC_0128 PIC_0082
 PIC_0119 PIC_0126 PIC_0127
 PIC_0116 PIC_0077 PIC_0065

Dystrybutorem Gwiazdkowej Niespodzianki w Gorlicach jest Kościół Zielonoświątkowy przy współpracy z Misją Centrum Rodziny. Misja ta pragnie dotrzeć do każdego dziecka (rodziny) będącej w potrzebie, niezależnie od wyznania. Misja Centrum Rodziny została powołana przez Pastora Krzysztofa Szatkowskiego, który obecnie jest Dyrektorem tej Misji.

15.01.2016 w budynku naszego Kościoła odbyło się trzecie już spotkanie z cyklu Gwiazdkowa Niespodzianka.

 PIC_0153 PIC_0174 PIC_0178
 PIC_0173 PIC_0179 PIC_0180
PIC_0181 PIC_0190 PIC_0164

Spotkania ewangelizacyjne odbywają się także poza budynkiem naszego Kościoła. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących. Dlatego organizujemy wyjazdy do szkół, ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych i w inne miejsca. Chcemy dzielić się miłością i ewangelią z każdym, ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. Każdego kocha i chce, aby każdy był zbawiony.

16.01.2016 byliśmy w Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia „Eleos” w Gładyszowie.

 PIC_0229 PIC_0240 PIC_0250
PIC_0217 PIC_0221 PIC_0223
PIC_0226

18.01.2015 ekipa Gwiazdkowej Niespodzianki pojechała do dzieci w wiosce Grudna Kępska. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grudnej. 32 uczniów przybyło wraz ze swoimi rodzicami do sali Ochotniczej Straży Pożarnej, a przeprowadziła je mieszcząca się przy Kościele Zielonoświątkowym Misja Centrum Rodziny.

Zdjecie0006 Zdjecie0007 Zdjecie0008
 PIC_0552 PIC_0494 PIC_0495
 PIC_0496 PIC_0497 PIC_0498
 PIC_0499 PIC_0527 PIC_0538

Spotkanie w Uściu Gorlickim dnia 22.01.2016 odbyło się dzięki zaangażowaniu pani Marii G., która zaprosiła nas i zmobilizowała rodziców, żeby przyszli z dziećmi. Prezes OSP udostępnił nam salę w remizie. Przyszło około 40 dzieci wraz z rodzicami. Wszyscy żywo reagowali na przedstawianą Dobrą Nowinę, wiele osób otwarło swoje serca dla Jezusa. Także przedstawienie teatrzyku: trzy owieczki spotkało się z wielkim entuzjazmem. Na samym końcu rozdaliśmy dzieciom paczki. I tak, jak wszędzie, tak i tutaj radości nie było końca.

 PIC_0747 PIC_0814 PIC_0750

4.02.2016 ekipa Gwiazdkowej Niespodzianki pojechała do dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kobylance. Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja Ewangelii wraz z rytmicznymi piosenkami dostosowanymi do tych dzieci. Był też teatrzyk pt: „przedszkole na leśnej polanie”. Po części artystycznej zostały indywidualnie rozdane prezenty w formie paczek.

 PIC_0878 PIC_0880 PIC_0881

12.02.2016 w szkole podstawowej w Męcinie Wielkiej odbyło się spotkanie Gwiazdkowej Niespodzianki dla uczniów klas 1-3.

 PIC_0947 PIC_0902 PIC_0906
PIC_0918 PIC_0931 PIC_0932

17.02.2016 odbyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie Gwiazdkowej Niespodzianki. Tym razem nasza dzielna ekipa pojechała do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku. W placówce przebywa 108 wychowanków. Spotkanie odbyło się w świetlicy Ośrodka. Uczestniczył w nim również ksiądz, który na co dzień uczy tutejsze dzieci religii. Za jego pośrednictwem ekipa rozdała 50 Nowych Testamentów. Jak wszędzie,tak i tutaj przedstawiona została prezentacja Ewangelii, po której dzieci w modlitwie oddały się Jezusowi. Odbyło się również przedstawienie teatrzyku „Litościwe kotki”, nawiązujące do biblijnej przypowieści o miłościwym Samarytaninie. Oczywiście, nie zabrakło także prezentów w postaci paczek-niespodzianek.

  PIC_0095 PIC_0005 PIC_0007
PIC_0017 PIC_0034 PIC_0058

Kontynuacją Gwiazdkowej Niespodzianki jest kurs „Najwspanialsza Podróż”, który przekazuje Ewangelię w przystępny sposób,przez gry i zabawy. Po dwuletniej przerwie nasz Kościół wznowił ten kurs w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance. Zajęcia prowadziła siostra Ewa W.

 PIC_0232 PIC_0204 PIC_0205
PIC_0206 PIC_0222

Kurs „Najwspanialsza Podróż”. Zajęcia,które prowadzi siostra Ewa W. odbywają się w Warsztatach Terapii Zajęciowej Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” w Gładyszowie.

 PIC_0035 PIC_0016 PIC_0018
 PIC_0022 PIC_0023 PIC_0029