Kazania:

pastor Krzysztof Szatkowski

2020

2019

2018

2017

2016

2015